ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 10 tổ chức hội nghị triển khai Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy TPHCM về “Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021 – 2030.

Ngày 11/7/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức hội nghị triển khai Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy TPHCM về “Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021 – 2030.

Đến tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Châu Minh Vũ – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 10; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Phường 10; bà Lê Mỹ Uyên – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10. Cùng sự hiện diện của các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường, cấp ủy chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận 7 khu phố.

Tại hội nghị, ông Lý Ngọc Thạch – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã trình bày các nội dung cơ bản của Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy, cụ thể hóa các cơ chế và các quy định về hoạt động giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia giám sát tổ chức, đảng viên và hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021 – 2030.

GÓP Ý KIẾN