ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 10 – TỔ CHỨC NGÀY HỘI MÔI TRƯỜNG XANH NĂM 2023

Sáng ngày 22/4/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức Ngày hội “Môi trường xanh” nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 (1/5/1886 – 1/5/2023); Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6.
Thông qua ngày hội thu được kết quả như sau: Phát động hưởng ứng thực hiện việc phân loại rác tại nguồn và báo cáo kết quả và khen thưởng cho chung cư 62 Lương Nhữ Học, Chung cư 19 – 33 Xóm Chỉ thu gom 36 kg rác thải nhựa, Chung cư 21 – 41 Tản Đà thực hiện thí hiện mô hình: “Chung cư thực hiện tốt việc phân loại chất thải nhựa”. Ngoài nhân rộng mô hình cho tất cả các chung cư ở 07 khu phố đăng ký thực hiện mô hình. Kết quả ngày hội đã trao tặng hơn 36 cây xanh cho các ban vận động khu phố và các đơn vị tham gia ngày hội. Thu gom hơn 500 kg rác thải tái chế cho gian hàng “Đổi rác lấy cây xanh”. Trao 12 giải thưởng hội thi “ Sức sống mới từ phế thải” cho các đội dự thi đến từ 07 Khu phố và 05 đơn vị trường học. Hơn 150 lượt tham gia truyền thông phân loại rác tại nguồn và quy trình việc thu gom đến xử lý rác của Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH.
z4293156323443 0ba9d1c935ec2c7502b53865a4bc9d24 z4293156316778 1d0c7d881b222ccf6e9afb54c7370e90

GÓP Ý KIẾN