ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUÝ I/2023

Ngày 03/02/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 tổ chức hội nghị tổng giao ban công tác Mặt trận phường 13 Quý I/2023. Đến dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13, các ông bà Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà Trưởng các ban ngành đoàn thể phường 13; các ông bà Trưởng, phó ban công tác Mặt trận các khu phố phường 13 và đại diện các cơ sở tôn giáo, hội quán trên địa bàn phường 13.

Ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 thông qua thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 về kết quả công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 năm 2022; ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 thông qua dự thảo chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 và hướng dẫn một số nội dung hoạt động trọng tâm công tác Mặt trận Quý I/2023. Phát biểu tại hội nghị bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13 thống nhất với kết quả thực hiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 năm 2022 và đề ra chương trình thống nhất hành động năm 2023 và lưu ý một số nội dung như: Thường xuyên tuyên truyền, nhân dân tham gia tốt các hoạt động tại địa phương; tăng cường công tác giám sát các nội dung kiến nghị, góp ý cho chính quyền trong việc cải cách thủ tục hành chính, công tác bảo vệ môi trường, trật tự đô thị; cần có nhiều mô hình nổi bật, các giải pháp trong công tác Dân tộc, Tôn giáo và công tác giám sát; đưa ra các chuyên đề nhằm trao đổi, thảo luận đối với công tác Mặt trận tại địa phương;…

GÓP Ý KIẾN