ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05-CT/TW NĂM 2024

Chiều ngày 03/5/2024, Đảng ủy – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13 tổ chức hội nghị học tập chuyên đề Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị năm 2024 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Chủ đề “Về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Đến dự và báo cáo tại Hội nghị có Ông Phạm Ngọc Hợi – Phó trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 13; Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 13. Có sự tham gia các đồng chí  trong Ban Chấp hành Đảng bộ Phường; Thường trực MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Ban Chỉ huy Công an Phường 13, Ban Chỉ huy Quân sự Phường 13 và cấp ủy 13 chi bộ, Trưởng và phó Ban Công tác Mặt trận 06 khu phố.

Nhằm tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với đường lối Lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới Đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

GÓP Ý KIẾN