ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC HỘI KÝ KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI” NĂM 2023

Ngày 28/02/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam – BCH Công an – Hội Phụ nữ – Đoàn Thanh niên – Hội Cựu chiến binh – Hội Người cao tuổi phường 13 tổ chức hội nghị trển khai ký kết thực hiện chương trình về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2023.

Đến tham dự buổi hội nghị có bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 13; ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà Trưởng các đoàn thể, các ông bà cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các ông bà Trưởng, phó ban công tác Mặt trận các khu phố phường 13.

Qua đó, Nâng cao chất lượng công tác hoạt động cấp ủy các khu phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp thực hiện “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia tố giác và đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn phường. Đổi mới đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa bàn, đối tượng; thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng tha tù, người tiến bộ trong cộng đồng, thanh thiếu niên vướng vào các tệ nạn xã hội tại địa phương.

GÓP Ý KIẾN