ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH TỰ QUẢN VỀ AN NINH TRẬT TỰ “QUẢN LÝ, CẢM HÓA, GIÁO DỤC, GIÚP ĐỠ NGƯỜI LẦM LỖI TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ” (MÔ HÌNH 5+1)

Ngày 22/02/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam – BCH Công an – Hội Phụ nữ – Đoàn Thanh niên – Hội Cựu chiến binh – Hội Người cao tuổi phường 13 tổ chức hội nghị trển khai ký kết thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự về “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” (Mô hình 5+1) năm 2023.

Đến tham dự buổi hội nghị có bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà Trưởng các đoàn thể, các ông bà cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các ông bà Trưởng, phó ban công tác Mặt trận các khu phố phường 13.

Qua đó, làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức quần chúng và mỗi người dân về tầm quan trọng của công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi là một trong những giải pháp cơ bản giúp đỡ người lầm lỗi không còn khả năng, điều kiện tái phạm, giúp đỡ người trở thành công dân lương thiện, góp phần trong công tác đấu tranh và tệ nạn xã hội; giúp người lầm lỗi nhận thức được hành vi sai phạm của mình và quyết tâm sửa chữa tiến độ, tự giác từ bỏ hành vi sai phạm, chịu sự quản lý, giáo dục của quần chúng Nhân dân, tự giác tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

GÓP Ý KIẾN