ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 13 tổ chức Hội thi thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề “Hồ Chí Minh chân dung một con người”

Ngày 12/5/2024, Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban ngành đoàn thể phường 13 tổ chức hội thi thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Hồ Chí Minh chân dung một con người” năm 2024.

Đến tham dự hội thi có bà Nguyễn Thị Thu Vĩnh – Phó Trưởng Ban dân vận Quận ủy Quận 5; bà Nguyễn Hữu Mai Khuê – Quận đoàn 5; bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà trong Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ban ngành đoàn thể phường 13, Ban Công tác Mặt trận, ban vận động các khu phố, đoàn viên, hội viên, thanh niên và 08 tập thể hộ gia đình dự thi đến từ các khu phố phường 13.

Với thông điệp hội thi để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tại các hộ gia đình trên địa bàn phường 13 và trong cộng đồng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội thi đã trãi qua 3 vòng thi (Vòng thi trắc nghiệm kiến thức về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh; vòng thi kỹ năng kể chuyện về Hồ Chí Minh và vòng thi nghe nhạc đoán tên bài hát về Hồ Chí Minh); qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân được nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện; nêu gương bằng những việc làm, hành động thiệt thực, cụ thể; mỗi tập thể, cá nhân phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh, của con người Việt Nam, thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tương thân, tương ái, đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Và để có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để di sản mà Người để lại tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ; khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam, tinh thần cống hiến, ý chí, khát vọng phát triển đất nước.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 đã đề xuất khen thưởng và trao: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích, 02 giải phong trào.

GÓP Ý KIẾN