ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC HỘI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI THIẾT KẾ TỜ BÁO TƯỜNG VÀ VIẾT BÀI CẢM NHẬN VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Ngày 07/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam – Hội Phụ nữ – Đoàn Thanh niên – Hội Cựu chiến binh – Hội Người cao tuổi – BCH Công đoàn phường 13 tổ chức hội thi thiết kế báo tường và viết bài cảm nhận về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Tham dự buổi hội nghị có ông Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 13; ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà Trưởng các đoàn thể, các ông bà Trưởng, phó ban công tác Mặt trận các khu phố phường 13; đại diện Trường tiểu học Lê Đình Chinh; đại diện Trường Mầm Non 13; đại diện chi đoàn Công an phường 13; đại diện chi đoàn Dân quân phường 13 và đại diện chi đoàn Chi cục thuế Quận 5.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 triển khai các nội dung kế hoạch hội thi thiết kế báo tường và viết bài cảm nhận về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023). Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về việc tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thông qua cuộc thi phát hiện, nêu gương, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

GÓP Ý KIẾN