ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2023); TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ NĂM 2022, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ngày 12/01/2023, Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023); tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đến tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Hải Phước – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an quận 5; đồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận 5; đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy phường 13; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13; đồng chí Hà Tiến Phát – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các đồng chí Cách mạng lão thành, các đồng chí Đảng ủy viên, đại diện ban ngành đoàn thể, các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc và các đồng chí đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Bí Đảng ủy phường 13, phát biểu ôn truyền thống kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930–03/02/2023); đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo tóm tắt công tác Đảng bộ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Phước – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an quận 5 phụ trách phường 13 thống nhất với báo cáo công tác Đảng bộ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ phường 13 trong thời gian tới thực hiện một số nội dung: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp kịp thời, sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 5, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của quận đã tạo được động lực, để Đảng ủy lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy tính chủ động, vận dụng sáng tạo, luôn bám sát vào quan điểm chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương ở từng giai đoạn cụ thể để ban hành những văn bản lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương đạt hiệu quả cao, được sự tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong Nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng; Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ; kiên trì, kiên quyết trong việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW về công tác kết nạp Đảng và quản lý đảng viên.

Hội nghị đã khen thưởng 02 tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 tập thể chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và 33 cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; nhân dịp này Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 tặng 97 phần quà cho các đồng chí đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên và các đồng chí cựu tù chính trị, tù binh.

GÓP Ý KIẾN