ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC HỌP MẶT TỔ CỰU TÙ CHÍNH TRỊ, TÙ BINH VÀ CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THỐNG KHÁNG CHIẾN PHƯỜNG 13 NĂM 2022

Ngày 09/01/2023, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 tổ chức buổi họp mặt tổ Cựu tù chính trị, tù binh và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến phường 13 năm 2022.

Đến tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Công – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận 5; đồng chí Đinh Khắc Đài – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống khánh chiến quận 5; đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy phường 13; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13; đồng chí Hà Tiến Phát – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 13; đồng chí Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; đồng chí Hồ Đạt Thành – Tổ trưởng tổ Cựu tù chính trị, tù binh phường 13; đồng chí Lê Thị Hồng – Tổ trưởng Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến phường 13; đồng chí Nguyễn Thị Đẹp – Tổ phó Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến phường 13; các đồng chí là Trưởng các ban ngành đoàn thể phường 13; các đồng chí là thành viên Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, tổ Cựu tù chính trị phường 13; Ban công tác Mặt trận các khu phố phường 13 và các bạn đoàn viên thành niên phường 13.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu tại hội nghị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kinh tế – văn hóa – xã hội phường 13 năm 2022. Đồng chí Lê Thị Hồng – Tổ trưởng Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến phường 13 báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Võ Nguyên Phú – Bí thư Đoàn thanh niên phường 13 phát biểu cảm nghĩ về tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của các đồng chí cựu tù chính trị, tù binh và những người tham gia kháng chiến; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Khơi dậy, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống cách mạnh của dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khẳng định công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân buổi họp mặt Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 tặng 08 phần quà cho các thành viên Tổ Cựu tù chính trị, tù binh và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến phường 13 và Công ty Dược phẩm TNHH Leung Kai Fook Việt Nam dành tặng những phần quà nghĩa tình.

GÓP Ý KIẾN