ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC HỌP XÉT CHĂM LO HỘ KHÓ KHĂN NĂM 2023

Ngày 09/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 tổ chức hội nghị họp xét công tác chăm lo hộ khó khăn năm 2023. Đến tham dự buổi họp mặt có bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 13; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13, các ông bà Trưởng các ban ngành đoàn thể phường 13; các ông bà Trưởng ban công tác Mặt trận các khu phố phường 13. Ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 thông qua danh sách dự kiến chăm lo năm 2023 với các nội dung như: Chăm lo sổ tiết kiệm, bảo hiểm y tế, học bổng Nguyễn Hữu Thọ, bảo trợ thường xuyên, sửa chữa nhà và sửa chửa nhà vệ sinh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành công tác chăm lo trong năm 2023.

GÓP Ý KIẾN