ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024.

Chiều ngày 24/5/2024 Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13 và các ban ngành đoàn thể Phường 13, tổ chức hội nghị Tập huấn pháp luật về An toàn, Vệ sinh Lao động. Đến dự và Tập huấn tại Hội nghị có ông Đặng Phạm Minh Mẫn – Phòng Việc làm – An toàn lao động – Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13. Có sự tham gia Thường trực MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Ban Chỉ huy Công an Phường 13; Ban Chỉ huy Quân sự Phường 13; Cán bộ, Công chức Phường 13 và cấp ủy 13 chi bộ; Trưởng và phó Ban Công tác Mặt trận 06 khu phố.

Nhằm giảm thiểu những sự cố đau lòng, thương tâm về tai nạn lao động, trước hết cần thực hiện nghiêm công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đặc biệt chú trọng việc huấn luyện cho đối tượng quản lý, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở về việc xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn. Đối với công nhân trực tiếp làm việc về quy trình, biện pháp, phương án làm việc an toàn cụ thể; phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống, sự cố khẩn cấp. Trang bị cho người lao động và người sử dụng lao động những kiến thức, kỹ năng và nhận thức cần thiết để nhận biết, đánh giá, kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra trong quá trình làm việc. Giúp người học hiểu rõ về các mối nguy hiểm tiềm ẩn, cách thức phòng tránh và xử lý tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả.

GÓP Ý KIẾN