ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 13 TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2022 VÀ ĐỀ RA CHƯƠNG TRÌNH THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 11/01/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận phường 13 năm 2022 và đề ra chương trình thống nhất hành động năm 2023. Đến tham dự buổi họp mặt có ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5; ông Nguyễn Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy phường 13; ông Hà Tiến Phát – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 13; ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13, các ông bà Trưởng các ban ngành đoàn thể phường 13; các ông bà Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13; các ông bà Trưởng ban công tác Mặt trận các khu phố phường 13 và các bạn đoàn viên thành niên phường 13.

Phát biểu tại hội nghị ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 thống nhất với kết quả thực hiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 năm 2022 và đề ra chương trình thống nhất hành động năm 2023 và lưu ý một số nội dung như: Thường xuyên tuyên truyền, đăng tải các thông tin trên trang điện tử,… phát huy tổ liên lạc Kiều bào của phường trong việc vận động thân nhân Kiều bào tham gia các hoạt động tại địa phương; cần nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013, triển khai hoạt động giám sát theo Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy giai đoạn 2021-2030, Đề án số 05-ĐA/QU của Ban Thường vụ Quận ủy; tăng cường tổ chức thực hiện các Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU; tăng cường giám sát các nội dung kiến nghị, góp ý cho chính quyền trong việc cải cách thủ tục hành chính, công tác bảo vệ môi trường, trật tự đô thị,…; tăng cường giám sát theo Quyết định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư; cần có nhiều giải pháp chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân các ngày Lễ của các Dân tộc; cần có nhiều mô hình nổi bật, các giải pháp trong công tác Dân tộc, Tôn giáo,…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13 đã đề xuất khen thưởng cho 03 tập thể và 09 cá nhân hoàn thành tốt công tác Mặt trận năm 2022.

GÓP Ý KIẾN