ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 14 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 8 NĂM 2022 – KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM- HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ – ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI CỰU CHIẾN BINH – HỘI NGƯỜI CAO TUỔI – CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG 14 VỀ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” TRÊN ĐỊA BÀN P14 GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Căn cứ hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về tổ chức Hội nghị nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131 của Quốc hội khóa XIV thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Tối ngày 4/8/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 8 năm 2022. Đến tham dự hội nghị có ông Trần Nam Đức – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5; các ông bà là Trưởng ban ngành đoàn thể, các ông bà là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban vận động – Trưởng Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra nhân dân 9 khu phố, ban điều hành 60 tổ dân phố.
Chủ trì Hội Nghị : Ông Võ Thành Tới – Phó bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14 và Bà Dương Thị Như Ngọc – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 14.
Tại hội nghị đã được nghe Ông Lê Đăng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Phường lên thông tin tình hình kinh tế – xã hội an ninh trật tự trên địa bàn Phường. Qua hội nghị, đã ghi nhận 6 lượt ý kiến phản ánh và góp ý về công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn, khó khăn trong cách thực hiện phân loại rác.
Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị – xã hội Phường tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Phường 14 với các nôi dung:
+ Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.
+ Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái
+ Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
+ Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
+ Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.
Buổi ký kết nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động thiết thực về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Phường 14

z3620081257617 f7eb4d0fbd15c1b3602fb58d7a262d14
z3620081251129 8ed26c4b570cddb367fd5d04a02d9252

GÓP Ý KIẾN