ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 5-6-7 (cụm 2): TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN GẮN VỚI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN.

*** Chiều ngày 14/03/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5-6-7 (cụm 2) tổ chức Hội nghị chuyên đề về giám sát và phản biện gắn với các văn bản liên quan.
Đến dự có ông Lý Ngọc Thạch – Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đoàn Thanh Liêm – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 7; bà Nguyễn Thị Ánh Loan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 6; ông Phan Thành Đa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 5; bà Trần Thị Ngọc Điệp – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 7.
335665949 594644989238626 248969340345154945 n
*** Tại hội nghị, ông Lý Ngọc Thạch đã triển khai các nội dung trọng tâm trong việc thực hiện Quy định 1374, Quyết định 935, 936, 994 gắn với tình hình thực tế tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện Đề án số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM” giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5-6-7 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023. Hội nghị đã nhận được sự đóng góp tích cực của người dân, qua đó ghi nhận 07 ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

GÓP Ý KIẾN