ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoạt động Cụm 2 (Phường 5, 6, 7) – Tổ chức HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN GẮN VỚI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN – HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2023.

z4183314581583 3f80eed8eb62fb59c688ebb2375d74d0

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN GẮN VỚI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN – HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2023. Ngày 14/03/2023, Ủy ban Mặt trận … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN