ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 5 tổ chức Hành trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng ngày 03/7/2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 phối hợp cùng Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến Bình và Hội Chữ thập đỏ tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ chào mừng 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930) tại bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến cảng Nhà Rồng) nơi mà Bác Hồ (lúc bấy giờ lấy tên là Văn Ba) đã xuống tàu Amiral Latouche Tréville từ bến cảng Sài Gòn, để đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước.
Trong chuyến hành trình có sự tham dự của bà Trần Thị Thu – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND Phường và bà Lê Thị Ngọc Dung – Phó bí thư; Chủ tịch UBND Phường cùng với các cô chú là Trưởng; Phó Ban công tác Mặt trận 8 Khu phố, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể.
Hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc.

6
Song song đó, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức học tập, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 đã tổ chức Hội thi thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

7 8

GÓP Ý KIẾN