ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 6 – HOẠT ĐỘNG MẠN ĐÀM TIỂU SỬ CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND.

?z2492495728321 a59bb7c1edf9390e8e404d8a971ee600Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Ủy ban nhân dân phường 6 về việc tổ chức hội nghị mạn đàm tiểu sử ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường.
?Qua đó từ ngày 14/5/2021 đến ngày 16/5/2021 lần lượt (liên) Tổ dân phố đã tổ chức thành công hội nghị mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên Đại biểu Quốc Hội khóa XV (đơn vị số 3) và Đại biểu HĐNĐ thành phố Hồ Chí Minh khóa X (Đơn vị số 7).
?Kết quả, phường đã hướng dẫn 46 Tổ dân phố tổ chức (liên tổ) với 10 buổi hội nghị mạn đàm, thu hút hơn 450 lượt cử tri tham dự nhằm giới thiệu tiểu sử của các ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND, phổ biến quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia bầu cử và một số thông tin liên quan đến cử tri khi đi bầu cử vào NGÀY (CHỦ NHẬT) 23/5/2021.
184913466 503128977403208 916368096784481356 n.jpg? nc cat=104&ccb=1 3& nc sid=8bfeb9& nc ohc=Y6Qv2Qu8nNoAX8KbcCM& nc ht=scontent xsp1 2

GÓP Ý KIẾN