ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 6 – Hội Nghị nhân dân tháng 3 năm 2022

z3286919593373 46b1dc7d7d495ecb348d0f4b5f58e422
Thực hiện hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 về tổ chức Hội nghị nhân dân năm 2022. Qua đó, phát huy hiệu quả công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý, hiến kế, phản ảnh, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.
Vào lúc 18 giờ 00 ngày 24/3/2022. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường phối hợp Ủy ban nhân dân Phường tổ chức Hội nghị Nhân dân Tháng 3 năm 2022.
– Đến tham dự Hội nghị có ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5; bà Hồ Thiện Mỹ Phương – Quận uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Phường; cùng các ông bà Thường trực Đảng ủy- UBND, Ban ngành – Đoàn thể, đại diện cấp ủy – Ban công tác Mặt trận – Ban vận động 06 khu phố và BĐH 46 Tổ Dân phố.
Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội tháng 3/2022 tại địa phương. Qua đó, đã ghi nhận 06 lượt phát biểu ý kiến xoay quanh các vấn đề về trật tự đô thị, môi trường.

GÓP Ý KIẾN