ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 6 – TỔ CHỨC “BỮA CƠM TÌNH NGUYỆN” – TRAO TẶNG THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐI LẠI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC HOA

Vào ngày 05/03/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6 phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ Phường 6 tổ chức thực hiện “Bữa cơm tình nguyện” và tổ chức chăm lo cho người già neo đơn, người dân thuộc diện chính sách, hộ khó khăn, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6 cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ Phường 6 chuẩn bị những suất ăn nghĩa tình đến với các cụ già neo đơn, các em có hoàn cảnh khó khăn và các hộ khó khăn trên địa bàn phường nhằm thể hiện sự sẻ chia yêu thương và tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.
z4183454958706 b41dd71e4c9dcde3b737cbbd9c666873
Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6 trao tặng 01 thiết bị hỗ trợ đi lại cho 01 trường hợp già yếu, neo đơn là dân tộc Hoa có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp đỡ, động viên vươn lên trong cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

GÓP Ý KIẾN