ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 6 tổ chức hành trình ôn truyền thống – Hội thi tìm hiểu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và kỷ niệm 55 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ngày 29 – 31/01/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 6 phối hợp cùng Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể phường tổ chức Hội thi tìm hiểu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Hành trình ôn truyền thống, dâng hương, dâng hoa tại bia tưởng niệm Nhà đèn Chợ Quán và Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định với sự tham gia của các đồng chí Thường trực Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các ban, ngành, đoàn thể Phường, cán bộ công chức, người lao động, cấp ủy Chi bộ 6 Khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận 6 Khu phố, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường.
z4086684917050 11dde0ae6d70c07c55c9415227283915 z4086711450343 23a783b722795191e2bdf127f2779ae0z4086686893111 a89e0ddbf0880bdc8a6c58210b954d71
🌻 Nhằm tri ân công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc cha ông tại Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Sài Gòn – Gia Định đã anh dũng hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các anh hùng, liệt sỹ, thương bệnh binh, cựu tù binh, cựu tù chính trị yêu nước cho độc lập, tự do của dân tộc. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ và lớp người đi sau thấy rõ giá trị của hoà bình, của độc lập tự do để cố gắng rèn luyện, học tập, cống hiến và tiếp nối truyền thống của các thế hệ trong gìn giữ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
z4086710656122 a8624add8f62edb278741267e2a59e1b  z4086710174785 780ee7c7496314fc53e3169421fe5b8ez4086687128920 56d83e0765b905cb47165d5bf90cf39c

Trong chuyến hành trình ôn truyền thống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6 phối hợp các ban ngành đoàn thể phường tổ chức hội thi tìm hiểu về Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, qua đó đã thu hút được 81 lượt người tham dự với 81 bài thi trắc nghiệm trong chuyến hành trình, nhằm bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc cho cán bộ công chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường.
z4086685658654 f433dbcf84830ab49d090cad2ffaf677

GÓP Ý KIẾN