ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 6 tổ chức Hội nghị nhân dân tháng 5 năm 2022

Thực hiện hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 02/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 về tổ chức Hội nghị nhân dân năm 2022. Qua đó, phát huy hiệu quả công tác phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý, hiến kế, phản ảnh, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, quản lý của chính quyền, việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng chính quyền các cấp thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh.
284393326 317659783879236 7154048422364117026 n
Vào lúc 08 giờ 00 ngày 27/5/2022. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường phối hợp Ủy ban nhân dân Phường tổ chức Hội nghị Nhân dân Tháng 5 năm 2022.
Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội tháng 4/2022. Qua đó, đã ghi nhận 06 lượt phát biểu với 18 ý kiến xoay quanh các vấn đề về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tình hình hoạt động tại khu phố, tổ dân phố. Từ đó, chính quyền kịp thời tiếp thu ý kiến, chỉ đạo các ngành có liên quan giải quyết, xử lý các vấn đề còn tồn tại của khu phố góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị tại địa phương.
284337868 317660497212498 7142144591535842534 n

GÓP Ý KIẾN