ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 6 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ

169742926 466272811307208 8248219524932437344 n
Vào lúc 19 giờ 00 ngày 06 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội phường tổ chức buổi hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đến dự hội nghị có ông Lê Hữu Trọng – Báo cáo viên pháp luật Quận 5 là báo cáo viên trong hội nghị. Ngoài ra còn có sự tham gia của hơn 85 người tham dự gồm cán bộ công chức người lao động, Ban công tác Mặt trận, Ban vận động 6 khu phố, Ban điều hành 46 tổ dân phố và người dân sinh sống trên địa bàn phường.
168738926 466272861307203 5266064483270569053 n
Qua hội nghị nhằm giúp cho lực lượng cán bộ công chức, lực lượng nòng cốt khu phố, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật và hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tuyên truyền công tác bầu bầu cử và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử tại địa phương.

GÓP Ý KIẾN