ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 6 – Tổ chức triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 và giao ban Dư luận xã hội Quý I năm 2023

Căn cứ chương trình hành động năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6, ngày 10/02/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6 tổ chức triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 và giao ban Dư luận xã hội Quý I năm 2023 đến các Ban ngành đoàn thể, Ban công tác Mặt trận 6 Khu phố và Ban thanh tra nhân dân Phường.
z4097871095720 778cf698a17b3827d84e6e5ae0069ed2 z4097923837560 f0106c9d8f24ac661d7baa7f923847a9 1
Thông qua hội nghị, bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6 triển khai một số công tác trọng tâm trong năm 2023 gắn với việc khảo sát nhu cầu chăm lo an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; các hoạt động phát huy quyền dân chủ của Nhân dân, thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền gắn với chủ đề năm 2023 của TPHCM: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…. ngoài ra nắm tình hình dư luận xã hội trong quý 1 năm 2023.

GÓP Ý KIẾN