ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 6 – Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến cho người dân trên địa bàn phường 6.

Thực hiện theo chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế đảm bảo anh sinh xã hội”
Ngày 28/02/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6 phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 6 tổ chức phát tờ bướm tuyên truyền và hướng dẫn người dân trên địa bàn phường 6 cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến. Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeiD giúp nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeiD đối với các lĩnh vực trong đời sống kinh tế, xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, tham gia, sử dụng ứng dụng VNeiD phổ biến trong các giao dịch hàng ngày.
z4141634804981 9b7cbb24c5d258ee09497d041f8bd4fa z4141635009244 23181d3aa87c10fe6b97c9883359cdc3
Người dân sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1/mức 2 thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID như: Giải quyết dịch vụ công trực tuyến: Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng…giúp công dân có thể thay thế CCCD gắn chíp và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế…Qua đó, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền…

GÓP Ý KIẾN