ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phương pháp, kỹ năng giao tiếp trong công tác tôn giáo

Chiều ngày 20/6, tại Hội trường Quận 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo và phương pháp, kỹ năng giao tiếp trong công tác tôn giáo. Đến dự có ông Thạch Nghi Xuân – Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Quang Hiệp – Quận ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy; ông Trần Nam Đức – Phó trưởng ban Dân vận Quận ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 bà Trương Thị Kim Xuyến và bà Nguyễn Ngọc Cẩm.

z5557294942185 1b61772957a394d04ed827d03c6043da

Báo cáo viên trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên đã trao đổi một số nội dung trọng tâm của Nghị định 95/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29/12/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2024, thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017. Nghị định số 95 gồm: 06 Chương, 33 Điều (tăng 08 Điều so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP); ban hành kèm theo 50 biểu mẫu (tăng 03 biểu mẫu so với Nghị định số 162/2017/NĐ-CP), kết cấu lại Chương II thành 03 mục, bổ sung tên Chương III, Chương V. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP gồm quy định chi tiết thi hành 08 nội dung được Luật Tín ngưỡng, tôn giáo giao và một số biện pháp thi hành quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, trong từng điều khoản cụ thể, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP tập trung sửa đổi, bổ sung, làm rõ một số quy định chi tiết thi hành theo hướng cụ thể hơn, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.

z5557294949597 63b6789627d678fab6bcc40e731bdd87

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, ông Thạch Nghi Xuân cũng đã chia sẻ một số phương pháp, kỹ năng giao tiếp trong công tác tôn giáo; trong đó nhấn mạnh việc không ngừng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục vận động đồng bào các dân tộc tại địa bàn dân cư, luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận phát động trong đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn như thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các đơn vị; đặc biệt là các cơ sở Tôn giáo, Hội quán đồng bào Hoa trên địa bàn.

GÓP Ý KIẾN