ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quận 5 tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý II năm 2022 gắn với Chuyên đề “Củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận”

Chiều ngày 21/4; tại Hội trường 118 Ngô Quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận Quý II năm 2022 gắn với Chuyên đề “Củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận”. Đến tham dự Hội nghị có ông Lê Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên thường trực, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; cùng các ông bà là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận – phường; Trưởng – phó ban công tác Mặt trận 99 khu phố.
21422.Q5.2

Hội nghị đã được nghe bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cũng đã báo cáo sơ kết công tác Mặt trận Quý I năm 2022 và triển khai những nội dung trọng tâm trong công tác Mặt trận Quý II năm 2022. Đồng thời, với chuyên đề “Củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Ban công tác Mặt trận” ông Lê Nguyễn Hồng Quang đã trao đổi những nội dung trọng tâm như: việc tổ chức và hoạt động của ban công tác mặt trận; trao đổi về thực trạng hoạt động của ban công tác mặt trận khu phố tại đơn vị trong những năm gần đây; đồng thời định hướng một số nội dung để tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động ban công tác mặt trận ở đơn vị trong thời gian tới; từ đó, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu phố, đảm bảo phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Thành phố và Quận phát động, đặc biệt phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận khu phố trong chủ trì tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
05b0943acd9103cf5a80

GÓP Ý KIẾN