ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUẬN THĂM VÀ CHÚC TẾT CƠ SỞ TÔN GIÁO, HỘI QUÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 13

Ngày 27/01/2021, ông Pham Quốc Huy – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 5 đã đến thăm và chúc Tết Văn phòng đại diện Phật Giáo Hòa Hảo và Hội quán Nghĩa Nhuận trên địa bàn Phường 13.

Tại chuyến thăm ông Phạm Quốc Huy cùng Ban trị sự Văn phòng đại diện Phật Giáo Hòa Hảo và Ban trị sự Hội quán Nghĩa Nhuận đã trò chuyện thăm tình, thăm hỏi sức khỏe. Dịp này, ông Phạm Quốc Huy gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Đồng thời, ông mong rằng Văn phòng đại diện Phật Giáo Hòa Hảo và Hội quán Nghĩa Nhuận tiếp tục đồng hành cùng Quận 5 và Phường 13 trong các hoạt động an sinh xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trên địa ngày càng vững mạnh.

GÓP Ý KIẾN