ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sử dụng đúng khẩu hiệu “Mừng xuân mới, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh”

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về là thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt là sự kiện đón chào mừng năm mới, tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức tiễn đưa thanh niên nhập ngũ…

Đây cũng là thời gian mà chúng ta tổ chức xây dựng nhiều khẩu hiệu, nhiều cụm cổ động ngoài trời phục vụ cho các sự kiện này.

Đi khắp các địa phương, cơ sở trên địa bàn cả nước đều thấy khẩu hiệu chào đón năm mới, chào mừng ngày thành lập Đảng được xây dựng ở các khu dân cư, các trung tâm xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) và các tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương). Tuy nhiên, khi xây dựng khẩu hiệu chào mừng các sự kiện này, nội dung khẩu hiệu lại không thống nhất mà mỗi nơi xây dựng theo một cách hiểu khác nhau.

Ví dụ: có địa phương xây dựng nội dung khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”; Nơi khác lại xây dựng nội dung khẩu hiệu “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân mới, mừng đất nước đổi mới”; Có nơi xây dựng nội dung  khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng xuân” … Những nội dung khẩu hiệu này tồn tại từ năm này qua năm khác, nghe mãi, đọc mãi trở thành thói quen và nghĩ rằng nội dung đó đúng, nhưng thực ra là chưa chính xác.

Vậy sử dụng nội dung khẩu hiệu thế nào là đúng?

Theo Hiến pháp năm 2013, theo Hướng dẫn số 3420/HD- BVHTTDL, ngày 02/10/2012 về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca và chân dung Hồ Chí Minh và Nghị định số 111/2018/NĐ, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ban, ngành, địa phương, đã thống nhất quy định trang trí trên lễ đài như sau: Nếu nhìn từ dưới lên, vị trí quan trọng nhất (vị trí số 1) phía tay phải là vị trí để treo Quốc kỳ, vị trí bên trái (vị trí số 2) là vị trí để treo Đảng kỳ. Điều đó cũng có nghĩa là, đất nước là quan trọng nhất và Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, trở thành lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện sự nghiệp cách mạng của đất nước, của dân tộc nhưng Đảng sinh ra trong lòng đất nước, trong lòng dân tộc, cho nên Đảng kỳ chỉ được treo ở vị trí số 2. Trong nghi lễ ngoại giao cũng vậy, khi đón khách nước ngoài, thì cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao giờ cũng được treo ở vị trí quan trọng nhất (vị trí số 1), cờ của nước là khách chỉ được treo ở vị trí số 2.

Vì thế, khi vận dụng quan điểm, tư tưởng này vào việc xây dựng khẩu hiệu chào mừng năm mới, chào mừng ngày thành lập Đảng, chào mừng sự nghiệp đổi mới của đất nước chúng ta nên thống nhất rằng: có vũ trụ, có đất trời thì mới có đất nước; có đất nước thì mới có Đảng. Điều đó có nghĩa là, Đảng được sinh ra từ trong phong trào đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam được hình thành từ vũ trụ, trời đất này. Do vậy, cần nhận thức đúng và xây dựng nội dung khẩu hiệu chào xuân mới, chào mừng sự nghiệp đổi mới đất nước, chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức xây dựng khẩu hiệu này cho thống nhất trên địa bàn cả nước là: “MỪNG XUÂN MỚI, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH” ./.

PGS.TS. Hoàng Quốc Bảo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nguồn: http://www.tuyengiao.vn/noi-dung-viet-dung/su-dung-dung-khau-hieu-mung-xuan-moi-mung-dat-nuoc-doi-moi-mung-dang-quang-vinh-132078

GÓP Ý KIẾN