ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – TỌA ĐÀM “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ” NĂM 2020

?Nhằm nâng cao kiến thức và phát huy vai trò của Hội trong hoạt động uỷ thác nguồn vốn NHCSXH; tiếp tục đưa hoạt động uỷ thác cho vay hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác mà Hội đang quản lý đi vào nề nếp, hoạt động chất lượng

?Ngày 22/5/2020 Hội Liện hiệp Phụ nữ Quận 5 phối hợp NHCSXH quận tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận” và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn NHCSXH. Qua đó nhân rộng cách làm hay, quản lý hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý các nguồn vốn và hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ Hội, các tổ vay vốn các quy trình hoạt động ủy thác, đảm bảo tuân thủ chế độ, nguyên tắc theo nội dung các văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác, ủy nhiệm đã ký với Ngân hàng chính sách xã hội.

?Tham dự hội nghị có Đ/c Lê Nguyễn Thanh Long– Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH quận 5 và quận 8, Đ/c Nguyễn Thị Ánh Loan – Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 5, Thường trực phụ nữ 12 phường, 17 tổ trưởng tổ vay vốn.
Để cùng nhau tháo gỡ khó khăn với thực trạng hiện nay nợ quá hạn vẫn cao so với chỉ tiêu giao, hội nghị đã lắng nghe 8 ý kiến của các chị là tổ trưởng, là những người đã tích cực trong công tác ủy thác cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Với những ý kiến và đế xuất trong hội nghị, đ/c Lê Nguyễn Thanh Long – Phó Giám đốc Chi nh ánh Ngân hàng CSXH đã chia sẽ và phản hồi các ý kiến của tổ trưởng và Thường trực Hội và đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. đ/c Nguyễn Thị Ánh Loan – Phó Chủ tịch Hội đã biểu dương các tổ vay vốn với kết quả hoạt động hiện nay cho thấy các cấp Hội, tổ trưởng đã nỗ lực trong quản lý, thu hồi, mạnh dạn đề xuất phát vay mới, tăng dự nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn so với năm 2019. Tuy nhiên vẫn còn 1 vài hạn chế do đó trong thời gian tới các cấp Hội tập trung:
– Tăng cường công tác giám sát, thu hồi nợ quá hạn, tiếp cận, xác minh các trường hợp đi khỏi địa phương, đề xuất khởi kiện các trường hợp chay ì.
– Tiếp tục mở rộng phát vay mới để kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn và mạnh dạn đề xuất phát vay cho các hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn NHCSXH và đặc biệt quan tâm trường hợp vay mua nhà ở xã hội.

4 1 5 1

GÓP Ý KIẾN