ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành tích tiêu biểu năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5

Sáng ngày 29/12/2022; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tham dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 khóa XI (2019-2024) do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức.
Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 được đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua số 1 (Thành phố Thủ Đức, Quận 1,3,5,10,Tân Bình); đồng thời vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao cờ thi đua đối với đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc dẫn đầu” năm 2022.

Có thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; cá nhân ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 và Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 9 Quận 5 vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang đứng

Đây cũng là tiền đề để hệ thống Mặt trận quận – phường trên địa bàn Quận 5 phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm theo chủ đề năm 2023 của thành phố cũng như chương trình phối hợp hành động năm 2023 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

GÓP Ý KIẾN