ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp nhận hơn 14 tấn rau củ quả từ nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi đến người dân trên địa bàn Quận 5.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 5 tiếp tục tiếp nhận hơn 14 tấn rau củ quả từ nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi đến người dân trên địa bàn Quận 5.
     Trong ngày 14/9/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông qua MTTQ 14 phường đã chuyển hơn 01 tấn rau củ cho mỗi phường đến người dân trên địa bàn. Trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp nhận nhiều hàng hóa hỗ trợ từ các tỉnh, các tập thể, cá nhân gởi về đồng hành, tiếp sức cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn.

241218637 812267936120834 4980789585467645874 n 241410063 812267746120853 5815135325019100 n 241297005 812267899454171 5692675284724269024 n 241531310 812267846120843 1451832343714513777 n 241266837 812267922787502 2892383495135537534 n 241269283 812268009454160 8609918956106920381 n 241334447 812267792787515 7426194686896036999 n 242135833 812267716120856 8370211706835710717 n

GÓP Ý KIẾN