ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp nhận hơn 14 tấn rau củ quả từ nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi đến người dân trên địa bàn Quận 5.

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 5 tiếp tục tiếp nhận hơn 14 tấn rau củ quả từ nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi đến người dân trên địa bàn Quận 5.
     Trong ngày 14/9/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông qua MTTQ 14 phường đã chuyển hơn 01 tấn rau củ cho mỗi phường đến người dân trên địa bàn. Trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp nhận nhiều hàng hóa hỗ trợ từ các tỉnh, các tập thể, cá nhân gởi về đồng hành, tiếp sức cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn.

GÓP Ý KIẾN