ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ban Đoàn kết Công giáo quận 5

Nhằm tạo mối quan hệ gắn kết, kịp thời nắm bắt tình hình, thống nhất các nội dung hoạt động, qua đó phối hợp động viên, hỗ trợ các Ban Đoàn kết Công giáo quận huyện có điều kiện thuận lợi tham gia thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Chiều ngày 05/3/2020, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5; Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố do ông Nguyễn Văn Phước – Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi trao đổi với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Ban Đoàn kết Công giáo quận 5. Cùng dự có ông Nguyễn Trọng Phúc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5; ông Bùi Ngọc Phương – Trưởng ban Đoàn kết Công giáo quận 5 và các ông bà Ban Thường trực Ban Đoàn kết Công giáo quận.
Tại buổi làm việc, ông Bùi Ngọc Phương cho biết: trong năm 2019, với sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ quận, Ban Đoàn kết Công giáo quận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: hướng dẫn các cơ sở tôn giáo ký kết với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường về thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đồng bào có đạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn,…
Trao đổi cùng Đoàn làm việc Thành phố, ông Nguyễn Trọng Phúc cho biết trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ quận sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo quận vận động đồng bào giáo dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc hưởng ứng chủ đề năm 2020 của thành phố “Năm đẩy mạnh văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

GÓP Ý KIẾN