ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổ chức tập huấn công tác Văn phòng năm 2021

Sáng ngày 04/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức tập huấn công tác Văn phòng năm 2021.
Tham dự hội nghị có bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa – Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5, bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5, cùng các ông bà là cán bộ Văn phòng, các bộ phận chuyên đề Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 14 phường và đại diện các tổ chức chính trị – xã hội quận.
Hội nghị đã được lắng nghe bà Quỳnh Hoa trao đổi về công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng; cũng như hướng dẫn khắc phục một số lỗi thường gặp trong soạn thảo văn bản theo thể thức văn bản áp dụng trong hệ thống Mặt trận để từ đó giúp cán bộ chuyên trách Mặt trận quận – phường thực hiện tốt công tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác văn phòng; kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức công tác văn phòng ngày một tốt hơn.

Có thể là hình ảnh về trong nhà

GÓP Ý KIẾN