ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC TẬP HUẤN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

– Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới gắn với thực hiện Đề án 01/ĐA – MTTQ – BTT ngày 22/2/2016 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về “ Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới các loại hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ấn tượng sâu sắc có sức thuyết phục, lan tỏa rộng trong các tầng lớp nhân dân”.
– Sáng ngày 06/05/2022, UBND – UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể phường 13, tổ chức tập huấn thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng xã hội. Có mời Tiến sĩ Trần Tuấn Duy – Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm báo viên. Đến tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy và ông Diệp Thắng Lợi – Chủ tịch UBMTTQ phường, cùng tham dự có Ban công tác Mặt trận 07 Khu phố, Ban thanh tra Nhân dân phường, Hội viên, Đoàn viên ở phường.
– Đồng thời, kiện toàn tổ dư luận Xã hội phường. Gồm 11 thành viên.

GÓP Ý KIẾN