ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Tối ngày 29/05/2024, Phường13 tổ chức tuyên truyền “Nâng cao hiệu quả công tác thực hiện phân loại rác tại nguồn và bảo vệ môi trường” trên địa bàn phường. Đến tham dự buổi tuyên truyền có sự hiện diện của ông Diệp Thắng Lợi – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13; ông Đặng Nguyễn Anh Thy – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 13. Cùng sự hiện diện của cấp ủy chi bộ khu phố; ban công tác Mặt trận; ban điều hành khu phố; đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn Phường.

Tại buổi tuyên truyền ông Nguyễn Bá Hội – Báo cáo viên môi trường, Nghiên cứu viên môi trường – Viện Sinh học nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi chia sẻ, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc phân loại rác tại nguồn. Các biện pháp được đề ra trong buổi tuyên truyền là thiết thực, dễ thực hiện, đảm bảo tiêu chí an toàn môi trường và giảm thiểu chi phí phân loại, vận chuyển rác.

Buổi tuyên truyền mang tính hiệu quả, đi vào trọng tâm và thu hút được sự chú ý của nhân dân. Trong buổi tuyên truyền người dân cũng có dịp thảo luận về cách thức thực hiện việc phân loại rác hữu hiệu.

 

GÓP Ý KIẾN