ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổ đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị 7) tiếp xúc với hơn 100 cử tri Quận 5 sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4

Tổ đại biểu HĐND TPHCM gồm: bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5, bà Hoàng Thị Diễm Tuyết – UVBTV Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương; ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5. Cùng dự có bà Trương Minh Kiều – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 5, ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; các ông bà đại diện ban ngành đoàn thể, phòng ban chuyên môn thuộc quận; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ 14 phường.
Cử tri Quận 5 cơ bản thống nhất với báo cáo của HĐND TPHCM về kết quả kỳ họp thứ 3 cũng như quan tâm đến các nội dung trong chương trình kỳ họp thứ 4, đồng thời bày tỏ sự hài lòng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận trong thời gian qua. Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cử tri Quận 5 đã kiến nghị một số lĩnh vực, cụ thể như: cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đề ra những giải pháp cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; quan tâm đến việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho giáo viên và học sinh trước khi thực hiện việc mở cửa trường học để các em học trực tiếp trở lại,… Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn HĐND TPHCM tiếp tục tăng cường công tác giám sát đối với các công trình đầu tư công của thành phố để đảm bảo tiến độ thực hiện, chất lượng công trình nhằm đảm bảo tốt nhất những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của người dân.
Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Trần Nam Đức đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm cùng những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri quận 5. Các đề xuất, kiến nghị cử tri sẽ được báo cáo, trao đổi trong kỳ họp của HĐND TPHCN và sẽ thông tin kết quả trả cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ỦY BA MẶT TRẬN QUỐC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI QUẬN 5 VỚI TỎ ĐẠI BIỀU HĐND THÀNH PHÃ HỒ CHÍ MINH KHÓA NHIỆM KỲ 2021 2026 (Đơn số SAU KỲ HỌP THỨ BA VÀ TRƯỚC KỲ HỌPTHỨ TƯ Quận ngày tháng năm 2021 49 Pം GUẬN5 TH99F440CH'

GÓP Ý KIẾN