ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tọa đàm về “Giải pháp tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” năm 2020

Sáng ngày 01/7/2020, tại Hội trường UBND Phường 5; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức Tọa đàm “Giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” năm 2020. Đến tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Cao Thị Thu Duyên – Phó ban Tuyên giáo Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; ông Vũ Tiến Lộc – đại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 5; cùng tham dự có các vị là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 Phường, Đại diện Ban công tác Mặt trận các khu phố trên địa bàn Quận 5.

Hội nghị đã được nghe hơn 10 lượt ý kiến trao đổi về Giải pháp tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đã, đang và sẽ thực hiện tại đơn vị mình; cũng như vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;… với mong muốn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động, sinh hoạt thường xuyên gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận; từ đó, mong muốn lắng nghe được những ý kiến đóng góp từ những cán bộ làm công tác mặt trận về trao đổi những giải pháp trong việc “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

1 Bà Cao Thị Thu Duyên Phó ban Tuyên giáo Đối ngoại Ủy ban MTTQ TP phát biểu tại hội nghị ng Trần Nam Đức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận phát biểu gợi ý thảo luận

GÓP Ý KIẾN