ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TP.HCM triển khai giải pháp để cán bộ công chức làm việc tại nhà

TTO – Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đề ra hàng loạt giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước khi bố trí cán bộ công chức làm việc tại nhà.

TP.HCM triển khai cho cán bộ công chức làm việc tại nhà, chỉ những người có nhiệm vụ thật cần thiết mới đến công sở. Trong ảnh: cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính tại UBND quận 1, TP.HCM - Ảnh: MAI HƯƠNG  

TP.HCM triển khai cho cán bộ công chức làm việc tại nhà, chỉ những người có nhiệm vụ thật cần thiết mới đến công sở. Trong ảnh: cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính tại UBND quận 1, TP.HCM – Ảnh: MAI HƯƠNG

Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ TP đề xuất cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, phân công, xử lý và phát hành văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản; sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc, không được sử dụng thư điện tử cá nhân.

Trong trường hợp cần lưu trữ, chia sẻ tài liệu qua mạng, các đơn vị sử dụng dịch vụ lưu trữ tại địa chỉ: https://luutru.tphcm.gov.vn.

Trong nội bộ cơ quan, các đơn vị, chủ động tổ chức họp trực tuyến thông qua các dịch vụ sẵn có hiện nay như: SureMeet (Lạc Việt), MegaMeeting (Mobifone), Zoom, Skype,…

Trong trường hợp cần tham gia hội nghị trực tuyến của TP, các sở – ngành, UBND các quận huyện sử dụng Hệ thống hội nghị trực tuyến của TP tổ chức họp giữa các đơn vị. Địa chỉ sử dụng hệ thống: www.hoinghitruyenhinh.tphcm.gov.vn .

Cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trao đổi thông tin trong quá trình xử lý công việc thông qua thư điện tử công vụ hoặc sử dụng kênh kết nối của TP tại địa chỉ http://ketnoi.tphcm.gov.vn.

Ngoài các giải pháp trên, Sở Thông tin và truyền thông đề nghị thủ trưởng các sở – ngành, chủ tịch UBND các quận – huyện chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để tổ chức triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ.

Các giải pháp trên không được áp dụng đối với các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước.

GÓP Ý KIẾN