ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội Phường 6 đăng ký thi đua các công trình phục vụ nhân dân

✨Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Khối Dân vận năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2021. Vào lúc 19 giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2021, Khối Dân vận phường 6 đã tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020. Đến tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể Quận 5 cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể 6 khu phố cùng tham dự. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tóm tắt hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Trong hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cũng đã đăng ký thi đua với các công trình phục vụ nhân dân gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
136359262 413844123216744 2776219538233339516 n
?Ngoài ra, Khối Dân vận cũng đã đề xuất Đảng ủy phường khen thưởng cho 24 tập thể và 43 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện tốt công tác Dân vận năm 2020.
136028357 413844419883381 234665075902463612 n
Qua đó nhằm động viên tinh thần cho các tập thể và cá nhân tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác vận động nhân dân trong năm 2021 góp phần xây dựng phường 6 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

GÓP Ý KIẾN