ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận 7 khu phố triển khai nội dung công tác Mặt trận tháng 3/2021

Sáng ngày 09/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10, tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận 07 khu phố, triển khai công tác Mặt trận tháng 3/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 10, chủ trì hội nghị bà Lê Mỹ Uyên – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10.

Tại hội nghị, bà Lê Mỹ Uyên đã triển khai những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng: tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu phố nhiệm kỳ 2021 – 2024; triển khai cho Trưởng ban Công tác Mặt trận tham gia Hội nghị giao lưu học hỏi kinh nghiệm do Mặt trận Tổ quốc Quận 5 tổ chức; triển khai khảo sát nhu cầu hộ đặc biệt khó khăn năm 2021…

Thông qua việc triển khai các hoạt động, qua đó giúp Ban Công tác Mặt trận 07 khu phố chủ động hơn trong việc tham mưu Cấp ủy các nội dung hoạt động, nâng cao vai trò của các thành viên Ban Công tác Mặt trận khu phố, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 20z2369570057994 b59e110356d7dfab3257d81f7739b63d21”.z2369570094613 c02ead7db26044bc8714f2315aaa77e8

GÓP Ý KIẾN