ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 13 PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2023/NĐ-CP NGÀY 29/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM NĂM 2024

Sáng ngày 24/3/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp  các ban ngành đoàn thể Phường 13 và Văn phòng Đại diện Phật giáo Hòa Hảo Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 trên địa bàn Phường.

Đến tham dự hội nghị có ông Thạch Nghi Xuân – Ủy viên thường trực,Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh – báo cáo viên. Tham dự có ông Diệp Thắng Lợi – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 13; bà Phan Kim Thoa – Trưởng ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo Tp. Hồ Chí Minh. Cùng sự hiện diện của các ban ngành đoàn thể, Trưởng, phó ban công tác Mặt trận 7 khu phố và các tín đồ Phật giáo cùng về dự buổi hội nghị ngày hôm nay.

Qua hội nghị, nhằm phổ biến thực hiện về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Công tác Tôn giáo. Ngoài ra, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP còn bổ sung nhiều quy định mới, giúp cho quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thuận lợi hơn. Một trong các điểm mới có thể kể đến như về công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ, giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp; hoạt động quyên góp; tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hình thức tổ chức hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ; tiếp nhận hồ sơ; phân cấp, ủy quyền…. Các điểm mới này góp phần hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới.

GÓP Ý KIẾN