ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội Quý 1 năm 2021

Sáng ngày 05/3/2021, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức Hội nghị Giao ban Dư luận xã hội Quý 1 năm 2021. Đến dự có bà Cao Thị Thu Duyên – Phó ban Tuyên giáo Đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; cùng các ông bà đại diện Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường; thành viên tổ Tư vấn Pháp luật quận; thành viên Tổ dư luận xã hội thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 14 phường.

Hội nghị đã được nghe hơn 9 lượt phát biểu ý kiến xoay quanh các vấn đề về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay; việc hướng dẫn người dân thực hiện thay đổi các thủ tục giấy tờ sau khi sáp nhập phường,.. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã đề xuất những giải pháp trong việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Cao Thị Thu Duyên cũng đề nghị thành viên tổ dư luận xã hội quận sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận trong giai đoạn trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng như tiếp nhận các ý kiến của người dân về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021.

GÓP Ý KIẾN