ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 08/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với ông TRẦN NAM ĐỨC – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Mạnh Hải – Ủy viên Thường trực , Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Lê Tấn Tài – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; ông Chu Xuân Khoa – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Quận ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy cùng các vị là đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 Phường, công đoàn viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, các cử tri đã thể hiện sự đồng thuận cao, nhận định người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% cử tri đã biểu quyết đồng ý giới thiệu ông Trần Nam Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

GÓP Ý KIẾN