ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng ngày 10/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, ông Trần Nam Đức – đại biểu HĐND TPHCM khóa X; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận dự và chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tri Thức – đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; ông Cô Hồng Mười – Quận ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân quận; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên quận; đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tư pháp, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 5; Tổ tư vấn pháp luật thuộc Ủy ban MTTQ quận; các vị là cá nhân tiêu biểu trong dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện Đảng ủy – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Công tác Mặt trận 99 khu phố; đại diện các văn phòng Luật sư trên địa bàn quận.
cf3bef775862853cdc7310Trên cơ sở Dự thảo Luật, ông Trần Nam Đức đề nghị các vị đại biểu phát biểu, góp ý, tập trung vào một số quy định về phạm vi điều chỉnh, bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày; từ thực tiễn tại đơn vị, góp ý các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, được Nhân dân quan tâm; các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đăng ký cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính;… Với 17 lượt ý kiến phát biểu tại hội nghị, đa số đồng tình với những nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tuy nhiên các ý kiến đóng góp về những nội dung liên quan đến thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của dự thảo Luật; những trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất,… Bên cạnh đó, đại biểu quan tâm đến quy trình thực hiện công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; hay như các vấn đề liên quan đến người sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài;… Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng cần có quy định cụ thể đối với các dự án phát triển kinh tế đơn thuần, thương mại theo quy hoạch mang lại lợi ích chủ yếu cho nhà đầu tư cần thương lượng với người dân để mua lại hoặc thỏa thuận cho họ góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tạo sự minh bạch, công bằng, tránh áp giá đền bù thấp mang tính áp đặt hay tạo kẽ hở trục lợi lợi ích nhóm;…
680d317086655b3b02741

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Tấn Tài ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, qua đó sẽ tổng hợp đầy đủ, kịp thời và có báo cáo về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; tổ đại biểu Quốc hội; tổ đại biểu HĐND TPHCM cũng như các đơn vị có liên quan. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết: với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều; trong đó sửa đổi, bổ sung 148 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng cũng như giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn để phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ngoài ra, với những ý kiến đóng góp tại hội nghị cũng là những vấn đề được đặt ra để Đảng ủy – UBND phường và các đơn vị có liên quan hiểu, nắm được các vấn đề phát sinh thực tế để kịp thời rà soát, hướng dẫn điều chỉnh trong quá trình điều hành, quản lý trong thời gian tới.

GÓP Ý KIẾN