ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Sáng ngày 12/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 tham dự Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại Hội trường Thành phố.
Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tại buổi họp mặt:
– Tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'UY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HO CHÍ MINH HỌP MẶT KỲ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH AP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/ 18/11/2022 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2022'

– Với giải pháp “Phát huy hoạt động văn hóa, đoàn kết cộng đồng trong đồng bào Hoa”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 là 01 trong 11 tập thể, cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.Hồ Chí Minh” lần 3 năm 2022 do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức trao tặng nhằm tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa giá trị đoàn kết, nhân văn xây dựng TP.Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'KÝ 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT (18/11/ 1930+'

GÓP Ý KIẾN