ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban MTTQ phường 1 tổ chức đoàn khảo sát nhu cầu chăm lo cho các hộ khó khăn năm 2020

Để nâng cao chất lượng Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” năm 2020 và có số liệu tổng hợp chung cho hoạt động của khu phố và phường, đồng thời có biện pháp phối hợp giải quyết các nhu cầu bức xúc của nhân dân trên địa bàn khu phố đạt kết quả cao hơn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo cho hộ khó khăn và có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Vì người nghèo” năm 2020. Từ ngày 18/3/2020 đến ngày 20/3/2020 Đảng ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Ban ngành, đoàn thể Phường 1 tổ chức khảo sát tình hình thực tế tại 6/6 khu phố trên địa bàn phường.
Trên cơ sở khu phố báo cáo tình hình, đặc điểm, thực trạng của từng khu phố và nêu lên những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu cần giải quyết về các vấn đề như: Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, tình hình hoạt động của các Chi hội, Chi đoàn, Tổ dân phố và nhu cầu cần chăm lo hộ khó khăn trên địa bàn. Ban ngành, đoàn thể có liên quan phản hồi trực tiếp và ghi nhận để giải quyết, sau đó đoàn khảo sát đi thực tế xuống từng địa bàn khu phố để nắm chắc tình hình và đề ra những biện pháp giải quyết cho nhân dân. Qua các buổi khảo sát đã có hơn 50 ý kiến phản ánh và đề xuất hơn 100 trường hợp có nhu cầu cần chăm lo về BHYT, học bổng, bảo trợ thường xuyên, phương tiện đi học, sữa chữa nhà…

FB IMG 1584849329638 FB IMG 1584849313730 FB IMG 1584849308430

GÓP Ý KIẾN