ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN MTTQ PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA X VÀ THỨ MƯỜI BA HĐND PHƯỜNG 1 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 Thực hiện Công văn số Công văn số 219/HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND Quận 5 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười Bảy Hội đồng Nhân dân Quận 5, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sau Kỳ họp thứ Mười Ba HĐND Phường 1, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  Sáng ngày 13/01/2021 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười Bảy Hội đồng Nhân dân Quận 5 khóa X và Kỳ họp thứ Mười Ba Hội đồng Nhân dân Phường 1 Khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại hội nghị đã báo cáo nội dung chương trình kỳ họp; báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động Hội đồng Nhân dân quận và phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Cũng trong hội nghị Tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 5, đơn vị số 1 trao tặng 12 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với tổng kinh phí 6.000.000 đồng.
Đến tham dự hội nghị có ông Lê Huân Phong – Chủ tịch Hội CTĐ Quận 5 – Đại biểu HĐND Quận 5; ông Trần Mạnh Vũ Châu – nguyên Phó chủ tịch HĐND Quận 5 – Đại biểu HĐND Quận 5 đơn vị số 1; Bà Nguyễn Thị Bạch Yến – Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch HĐND Phường 1; Ông Hồ Xuân Bắc – Chủ tịch UBND Phường 1 cùng 90 cử tri tham dự, trong hội nghị ghi nhận 03 lượt ý kiến, kiến nghị về nội dung trật tự lòng lề đường trên địa bàn Phường 1.
z2276748283801 22665929f8006189bcef33c15269ef5e 1

GÓP Ý KIẾN