ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban MTTQ Phường 15 tổ chức điểm thi trực tuyến “Tiếp bước truyền thống – Xây dựng tương lai”

Hưởng ứng Hội thi trực tuyến “Tiếp bước truyền thống – Xây dựng tương lai” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức.
Vào lúc 10 giờ 00, ngày 21/7/2020, Ban Thường trực UB.MTTQ Phường 15 cùng Trường TH Hùng Vương tổ chức buổi thi tập trung tại phòng vi tính của trường, tham dự buổi thi tập trung có giáo viên trường, các đồng chí công an, ban chỉ huy quân sự và các cô chú trong ban công tác mặt trận, ban vận động khu phố.
Kính mời các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đoàn viên, hội viên các đoàn thể; Trưởng, Phó ban, thành viên Ban công tác Mặt trận khu phố; Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Phường 15 tiếp tục tham gia Hội thi trực tuyến “Tiếp bước truyền thống – Xây dựng tương lai” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức được tổ chức từ ngày 15/7/2020 đến ngày 15/8/2020 trên trang https://hoithi.mttqvntphcm.vn/

5 1

4 2

GÓP Ý KIẾN