ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban MTTQ quận 5 đóng góp kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

  1. Sáng ngày 20/3/2020, Ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 thay mặt Ủy ban MTTQ quận, các Hội quán, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký đóng góp 810.000.000 đồng, trong đó: 460 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và 350 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn trong buổi Lễ phát động do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

FB IMG 1584849443863

 

GÓP Ý KIẾN